Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dr Ewelina Skwierczyńska

Ceny transferowe (transfer pricing)

Ceny transferowe (transfer pricing) to ceny stosowane we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty wzajemnie powiązane, szczególnie w obrębie jednej grupy kapitałowej, bądź mające siedzibę w tzw. rajach podatkowych. Podmioty mogą być powiązane nie tylko przez kapitał, lecz także przez osobę. W przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w której dochodzi do przekroczenia limitów transakcyjnych określonych przepisami, powstaje obowiązek dokumentacyjny.

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Przekroczenie limitów powoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych. Musi ona zawierać elementy wskazanie w ustawach o podatku dochodowym. Jednym z takich elementów jest np. opis i kalkulacja metody szacowania ceny transferowej. Warto podkreślić, że organy podatkowe mają prawo skontrolować, czy ceny w danej transakcji zostały ustalone na poziomie rynkowym. Podatnik, który nie przygotuje dokumentacji podatkowej i nie przedstawi jej w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania przez organy podatkowe, narażony jest na sankcje. Nasze biuro zapewnia kompleksową obsługę w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej transfer pricing.

Celem istnienia cen transferowych jest porozumienie pomiędzy administracją podatkową a firmą lub grupą przedsiębiorstw. Polityka cen transferowych zakłada optymalizację podatkową poprzez obchodzenie podatków na podstawie różnic w opodatkowaniu w różnych krajach. Przykład: firma-matka sprzedająca produkt zagranicznej, lecz zależnej od siebie (powiązanej) firmie-córce, mieszczącej się w kraju o niższych podatkach, może ustalić niższą cenę za transfer towaru, w celu obniżenia swoich zysków i zwiększenia zysków firmy-córki, minimalizując tym samym własne zobowiązania podatkowe.

Wróćmy jeszcze do zagadnienia limitów transakcji. Limity te są ściśle określone w przepisach prawa. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych dotyczy transakcji, których łączna kwota bądź równowartość przekracza w danym roku podatkowym określone odgórnie progi. Szczegółowych informacji udzielą państwu nasi doradcy.

Wróc do strony głównej

Kontakt

TAX-ES Kancelaria doradctwa podatkowego dr Ewelina Skwierczyńska
numer wpisu 13208

Kontakt

  • CENTRUM KONFERENCYJNE
  • moreflow Hubska Business Space
  • ul. Hubska 52/14
  • 50-502 Wrocław